Addiktológia adatbázis beágyazó | VAVO

Addiktológia adatbázis beágyazó

Addiktológia: országos kereső

Addiktológiai szolgáltatások országszerte. Találj segítséget!

Kereső beágyazása saját weboldalba.Új szolgáltatás beküldése.

Független Egyesület – Támaszpont Szenvedélybetegek közösségi ellátása Szentes

Az Egyesület célja, hogy a szenvedélybetegeket a saját lakókörnyezetükben megkeresve motiválják az életmód-változtatásra, segítsék, valamint folyamatosan nyomon kövessék ennek folyamatát.

Független Egyesület – Szivárvány Szenvedélybetegek közösségi ellátása Orosháza

A Független Egyesület fő célkitűzésének központjában az ifjúkori droghasználatot megelőző és kezelő tevékenységek állnak. A tagok és alapítók diplomás szakemberek, például szociális munkások, pszichológusok, pszichiáterek.

SZKTT Humán Szolgáltató Központ Drogkonzultációs és Információs Központ

A Drogkonzultációs és Információs Központ feladatellátása kettős. Fő feladata a lakosság számára az információnyújtás, a prevenció a szenvedélybetegség megelőzése céljából.

Kecskeméti Mentál

Olyan szenvedélybetegséggel és lelki problémákkal küzdők jelentkezését várják, akik erős belső késztetést éreznek a változtatásra, van még mit veszíteniük és hisznek abban, hogy lehet jobb minőségben élni.

Főegyházmegyei Karitász Központ Eger Rév Szenvedélybeteg Segítő Szolgálat

A Főegyházmegyei Karitász Központ olyan szolgáltatásokat kínál, melyek a szerhasználat megelőzését, a felépülést és a visszaesés esélyének csökkentését szolgálják.

Talentum Európai Fejlődésért Közhasznú Alapítvány

Az Alapítvány egyik fontos célja a szerhasználat (alkohol, kábítószer stb.) vagy valamilyen viselkedési addikció (társfüggőség, szerencsejáték-függőség, munkalkoholizmus, étkezési problémák stb.) okozta problémák korai felismerése, valamint ezek kezelése.

Adelante Alapítvány

A szervezet célja, hogy a szerhasználati zavarral (alkohol, drog), viselkedési addikciókkal küzdők és hozzátartozóik részére integrált, személyközpontú segítséget biztosítson, mérsékelje a szerhasználat okozta egyéni, társas, társadalmi károkat.

Színes Fogadó Tér Szenvedélybetegek Integrált Intézménye

Az intézmény célja, hogy a szerhasználat szempontjából veszélyeztetett rizikó-csoportok között a kábítószer-használat gyakoriságát, illetve a hozzá kötődő pszicho-szociális és egészségügyi ártalmakat mérsékeljék, alacsonyküszöbű szolgáltatás segítéségével.

Wichern Alapítvány Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása Tranzit Szolgálat

A Wichern Alapítvány Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása Tranzit Szolgálat a páciensekkel szemben állított követelmények szempontjából alacsony küszöbű szolgáltatást biztosít. Céljuk a szerhasználat, valamint járulékos ártalmaik csökkentése, illetve a testi-, lelki- és szociális problémák lehetséges megelőzése.

Az adatbázis nem teljes. Ha nem találtad meg, amit kerestél, ne add fel. Irány a Google!