Független Egyesület – Szivárvány Szenvedélybetegek közösségi ellátása Orosháza

Weboldal címe: https://www.fuggetlenegyesulet.hu/web/

Telefonszám: 06 70 635-7483

Email: fuggetlen@gmail.com

A Független Egyesület fő célkitűzésének központjában az ifjúkori droghasználatot megelőző és kezelő tevékenységek állnak. A tagok és alapítók diplomás szakemberek, például szociális munkások, pszichológusok, pszichiáterek.

Legfőbb törekvésük egy olyan speciális alapellátás és hozzátartozó szolgáltatási struktúra kialakítása a térségben, amely komplex támogatási programot biztosít, illetve menedzsel.

Hálózatot építenek más szakterületek képviselőivel (családsegítő- és gyermekjóléti szolgálatok, háziorvosok, munkaügyi központ és ellátó szervezetek, a szociális alap- és szakellátás egyéb intézményei, védőnői szolgálat, nevelési tanácsadó, pszichiátriai gondozó, önsegítő és civil szervezetek, szabadidős szolgáltatást nyújtó intézmények, gyámhatóság) annak érdekében, hogy a szenvedélybetegeket és hozzátartozói életviteli változásokra ösztönözze, illetve folyamatos – önkéntességen alapuló – gondozással nyomon kövesse és támogassa.

Az egyesület munkája kiterjed a drogprobléma komplex kezelésén át a szolgáltatások széles körére, a fiatalkori drogfogyasztás megelőzéstől az utógondozásig.

Az egészségügyi, gyógyító beavatkozások mellett aktívan dolgoznak az elsődleges megelőzésen, figyelmet fordítanak az ártalomcsökkentésre, az utógondozásra, visszaesés megelőzésre.

Fontosnak gondolják a drogalternatívák bemutatását, megtanítását, a szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségét. Fontos, hogy nem csak a droghasználók kapnak segítséget az egyesületben, hanem a drogproblémával kapcsolatba kerülő emberek is (fiatalok és szüleik, pedagógusok, más segítő területen dolgozó szakemberek).


Hibás információt találtál? Valami kimaradt? Küldj be javítást!