Kék Pont

Weboldal címe: https://kekpont.hu

Telefonszám: 06 70 607-4969

Email: info@kekpont.hu

A Kék Pont háromféle szolgáltatást nyújt:

  • Szerhasználók és függők számára egyéni konzultációt és tanácsadást biztosít. Konzultációra 16 év felettieket (18 év alatt szülő/gondviselő beleegyezésével), a szerhasználó önkéntes jelentkezése esetén fogadnak. Az első konzultáció során felmérika szerhasználó állapotát (első interjú/orvosi állapotfelmérés). Orvosi állapotfelmérést minden esetben végeznek, ha a hozzájuk fordulónak pszichiátriai problémái is vannak. Ez alapján szakembereink segítségével, a klienssel egyeztetve meghatározzák a további szükséges konzultációk formáját és gyakoriságát.
  • Párok és családok részére nyújtott konzultáció és pszichoterápia. A Kék Pontban végzett segítői munka arra alapoz, hogy a család egy élő, egyensúlyra törekvő, folyamatos változásra képes rendszer. Ezt a rendszert a tagok kölcsönösen szabályozzák, ezáltal pedig hatnak is egymásra. A családi működés esetleges elakadásai, az interakciók és az érzelmi viszonyulások félresiklása fontos szerepet játszhatnak a szerhasználat kialakulásában, rögzülésében, illetve a felépülésben is. Mindezekből kiindulva a felépülés folyamatában ugyanannyi figyelmet kell kapnia, és részt kell vállalnia a családnak mint a felépülőnek, hogy közösen tudják megtalálni az új egyensúlyi helyzetet. A pár- és családi konzultációk során a neheztelések és a bűntudat feloldása mellett fontos szerepet kap a családban rejlő pozitív erőforrások feltárása és mozgósítása. Így a munka eredményesen egészíti ki a droghasználóval folytatott egyéni konzultáció folyamatát. 
  • Csoportok és felépülő közösségek. A csoportban végzett munka attól más, illetve több, mint az egyéni konzultáció, hogy itt a sorstársi közösség erejét megtapasztalva lehet beszélni a problémákról, valamint tanulni egymás sikeres megoldásaiból. A szakember által vezetett csoportokban végre ki lehet lépni az elszigeteltségből, elmagányosodásból, és ehhez az úthoz több lehetőség közül lehet választani.

A Kék Pont célja, hogy a problémás szerhasználat társadalmi jelenségével foglalkozva elősegítse egy befogadó és produktív társadalom megszerveződését.


Hibás információt találtál? Valami kimaradt? Küldj be javítást!