Utcafront Menedék Hajléktalan Személyek és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye

Weboldal címe: https://www.utcafront.com/

Telefonszám: 06 1 426-7865

Email: utcafront@baptistasegely.hu

Az intézmény célja az intravénás droghasználó személyek és környezetük segítése alacsonyküszöbű szolgáltatás keretében.

Ennek során a pszichoaktív anyag használatához kapcsolódó egészségügyi ártalmak redukálása, steril eszközök begyűjtése és biztosítása, egészségügyi szűréshez való hozzáférés szervezése; krízis beavatkozás; a biztonságosabb droghasználat elérése, a túladagolás megelőzése, egészségügyi kezelésen és terápiás szolgáltatásban való részvétel ösztönzése; problémaelemzés és problémamegoldás, a személyes célok meghatározásának segítése és a változtatásra motiváló tényezők feltárása.

Budapest területén élő fertőzés szempontjából magas kockázatú társadalmi csoportok: intravénás droghasználók és prostituáltak.

A program keretein belül nyújtott szolgáltatások:

– egészségügyi károsodások csökkentése tanácsadással és egészségvédő steril eszközök biztosításával,
– szociális károsodások prevenciója egyéni esetkezeléssel, szükség szerint élelmiszer és ruhaadományok biztosításával,
– HCV, HIV prevenció, tanácsadás, lehetőség szerinti szűrés,
– krízisintervenció,
– overdózis prevenciója,
– információnyújtás szóróanyagok terjesztésével és személyes konzultációval, tájékoztatással,
– egészségügyi kezelésen és terápiás szolgáltatásban való részvétel ösztönzése, egyéni szükségleteknek megfelelő továbbirányítás a más egészségügyi, szociális és rehabilitációs szolgáltatókhoz,
– a változtatásra motiváló tényezők feltérképezése, erősítése.


Hibás információt találtál? Valami kimaradt? Küldj be javítást!